Het is ten alle tijden verboden glaswerk mee te nemen op het terrein, hierop zal worden gecontroleerd.  

 

Algemeen reglement:

 • een ieder van 18 jaar of ouder met een geldig B-rijbewijs mag deelnemen aan de autocross.
 • iedere coureur rijdt en elke monteur helpt voor eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade/diefstal en/of letsel dat coureur of monteur overkomt. Voor tijdens of na de cross.
 • iedere coureur en monteur die deelnemen aan de Autocross in Bantega wordt geacht dit reglement te kennen.
 • de coureurs en monteurs zien af van het recht tot actie tegen de organisatie, en van ieder appél bij welke autoriteit dan ook wat betreft schade aan zichzelf of aan hun eigendommen overkomen door welke oorzaak dan ook.
 • wanneer een coureur of helper zich niet houdt aan het reglement, aldaar aanwijzingen van organisatie negeert, in handgemeen raakt met organisatoren, mede-coureurs of publiek. Zal onmiddellijk worden gediskwalificeerd alsmede verwijdert worden van het terrein. Het recht op startgeld, premies en prijzen vervalt daarmee.
 • De coureur, wedstrijdwagen en helper dienen uiterlijk 2 uur voor aanvang van wedstrijd aanwezig te zijn op het wedstrijdterrein.
 • En dienen uiterlijk 2 uren voor aanvang van de wedstrijdwagen voor de keuring te hebben aangeboden.
 • De coureur mag slechts met 1 wedstrijdwagen aan de wedstrijd deelnemen.
 • Het rijden zonder noemenswaardige reden in het rennerskwartier is verboden. 
 • De maximumsnelheid in het rennerskwartier is 6 km/u.
 • Iedere coureur die staat ingeschreven voor de wedstrijd dient zelf te rijden.
 • Beide, coureur en helper mogen niet onder invloed van alcohol en of andere verdovende middelen de baan betreden. (de organisatie behoud het recht bij twijfel hierop te controleren).
 • Een coureur ingeschreven voor de Autocross Bantega, die niet verschijnt of de wedstrijdwagen niet in de vereiste conditie heeft, verliest zijn recht op startgeld, prijzen of premies.
 • Coureurs die een manche niet mee kunnen rijden dienen hiervoor een geldige reden te hebben en dit tijdig door te geven aan de organisatie.
 • Er mag niet op eigen initiatief geschoven worden in de startopstelling bij uitval.
 •  Indien een coureur zich afmeld maar hij/zij is wel geplaatst voor de finale, dan word deze uit de startlijst voor de finale gehaald en mag de eerstvolgende starten. Dit gebeurd alleen bij afmelding bij de organisatie, rijders mogen nooit op eigen initiatief gaan doorschuiven. Niet afmelden bij een finaleplaats voor het behoud van punten heeft geen zin; omdat men alleen punten krijgt als men finisht.
 • Door publiek, deelnemers of organisatie kunnen extra prijzen beschikbaar worden gesteld. De prijzen worden uitgeloofd in de vorm van extra premies.
 • Het gebruik van een milieu mat is verplicht.
 • na de wedstrijd mogen geen voertuigen of onderdelen daarvan worden achtergelaten op het wedstrijdterrein of langs de openbare weg. Ook na afloop van de wedstrijd blijft de coureur verantwoordelijk voor zijn wagen.
 • Bij aan- en afvoer van de wedstrijdwagens is de coureur zelf verantwoordelijk voor zijn wedstrijdwagen. Eventuele boetes of overtredingen die zijn gemaakt naar het wedstrijdterrein toe zijn de verantwoordelijkheid van de coureur zelf.
 • Vrachtwagens zullen op de wedstrijddag via een andere route worden geleid. Dit is duidelijk aangegeven. 
 • Wanneer men met een vrachtwagen wil komen is men verplicht dit van de voren kenbaar te maken bij de organisatie!
 • Na de finale worden aan iedere klasse bekers (1 t/m 3) en prijzengeld (1 t/m 4) uitgereikt.
 • De wisselbeker die de winnaar van bepaalde klassen ontvangt blijft ten alle tijden eigendom van de Autocross Bantega.
 • De bekers dienen het jaar volgend op de winst van de klasse te worden geretourneerd aan de organisatie van Autocross Bantega.

 

 Auto Reglement

 • iedere wagen wordt voor aanvang van en tijdens de wedstrijd door een technische commissie gekeurd. Hierbij dient de coureur ten alle tijde aanwezig te zijn.
 • Het dragen van een deugdelijke en goedgekeurde (cross)helm is verplicht.
 • Brandwerende kleding wordt sterk aangeraden!
 • De wedstrijdwagens moeten voorzien zijn van  een op deugdelijke wijze bevestigde 4-punts gordel.
 • De wedstrijdwagens moeten zijn voorzien van deugdelijke stuurinrichting en een goed afgesloten brandstoftank.
 • Bij abdrupt remmen dienen minimaal de 2 aangedreven wielen volledig te blokkeren.
 • Het is niet toegestaan om met een diesel motor te rijden.
 •  De wedstrijdwagen mag lichter worden gemaakt doch, dit mag nimmer ten kosten gaan van het verband en de veiligheid van de wagen.
 • Een deugdelijk en goede kooiconstructie is verplicht.
 • Er mag niks buiten de carrosserie uitsteken.
 • Bumpers worden toegestaan, wieldoppen, sierringen en sierstrippen moeten worden verwijdert.
 • Het is toegestaan de motor van de wagen beter te bevestigen, ook bescherming van de radiateur, brandstoftank en ontsteking is toegestaan mits deze is versteviging niet buiten de carrosserie uitsteekt en deze versteviging niet aan de buitenkant zichtbaar is.
 • De motor, met maximaal 4 cilinders, behoort op zijn oorspronkelijke plaats te zijn bevestigd. Er mag geen drukvulling worden toegepast.
 • Het is verboden extra ballast mee te voeren.
 • De bestuurdersstoel moet voldoende sterk van constructie zijn en op een deugdelijke wijze zijn bevestigd.
 • Deuren dienen gesloten te zijn en blijven, maar bij nood wel snelle toegang tot de coureur kunnen verschaffen.
 • motorkap en beplating dienen niet zomaar los te kunnen raken, maar bij nood wel snelle toegang tot de motor kunnen verschaffen.
 • Iedere wedstrijdwagen moet van een goed bereikbaar en zichtbaar sleepoog voorzien zijn. Zowel aan de voor- als aan de achterkant.
 • Auto's die op de kop, over de kop zijn geweest of op de zijkant hebben gelegen moeten worden aangeboden voor herkeuring.
 • Koplampen, zijlampen, achterlichten en al het andere breekbare glas of kunststof dient verwijdert te zijn.
 •  Claxon, snelheidsmeter en andere meetinstrumenten zijn niet verplicht.
 • De wedstrijdwagen mag door niet meer dan 2 wielen aangedreven worden.
 • De wagen mag niet met meer dan 4 wielen zijn uitgerust.
 • Het wedstrijdnummer dient DUIDELIJK zichtbaar op een bord op het dak van de wedstrijdwagen bevestigd te zijn. De cijfers dienen minimaal 20cm hoog en 8cm breed te zijn.                                                                                                                                                                           

Wedstrijd reglement

 

 • Een coureur mag niet eerder met zijn wagen op de baan verschijnen dan dat hij wordt opgeroepen. Wanneer de coureur wordt opgeroepen  dient hij/zij  zich naar de baan te begeven. In verband met het vlotte verloop van de wedstrijd wordt er slechts zeer kort op de coureur gewacht.
 • De startplaats van de coureur wordt bepaald door loting. Zij die zonder door loting toegewezen startplaats aan de start verschijnen worde achteraan geplaats.
 • De coureur moet de voorgeschreven rijrichting volgen.
 • Wanneer een coureur met zijn wagen, door welke oorzaak dan ook buiten de afgezette wedstrijdbaan belandt dient hij op de plaats waar hij de baan heeft verlaten deze ook weer in te gaan. Doet hij dit niet dan geldt de ronde waarin hij de baan verliet als niet gereden.
 • Het is verboden met opzet in de linker voordeur van een tegenstander te rijden.
 • Het is verboden tijdens de race elkaar te helpen om zo voordeel te putten ten opzichte van een andere rijder.
 • Het aanrijden van een stilstaande wedstrijdwagen op de baan nadat alle coureurs deze wagen minstens 1 keer zijn gepasseerd, betekend onmiddellijke diskwalificatie. 
 • Tijdens de race moge zich geen helpers van de rijders op de wedstrijdbaan of het middenterrein bevinden.     

                                                                                                                                                                                                                                                            Valse start

 

 • 1e valse start: autolengte terug
 • 2e valse start: betreffende manche geen punten
 • 3 valse start: diskwalificatie

          

Vlaggen

 • Zodra er met een rode vlag wordt afgevlagd dienen alle coureurs onmiddellijk te stoppen.
 • Met een gele vlag wordt een gevaarlijke situatie aangeduid. De coureurs dienen af te remmen en rustig door te rijden.
 • Wanner de finishvlag valt dienen alle coureurs, zonder andere coureurs te hinderen, direct naar de ingang van het rennerskwartier te rijden. Als een coureur op het moment van het vallen van de finishvlag meer dan 1 ronde achter ligt dient de coureur ook direct naar het rennerskwartier te rijden. De rondes zullen dan niet worden uitgereden. Je eindigt die manche op de plek van jou laatste doorkomst.

Extra reglement Standaard en Dames klasse

 • Voor de motor in de wedstrijdwagens in de standaard en dames klasse zal vanaf heden het KNAF reglement voor de Divisie V worden toegepast.
 • Uitzondering: Achterwiel aandrijving wordt toegestaan in de standaard klasse. Vanaf 2019 niet meer in de dames klasse.
 • Uitzondering: de kooi constructie wordt visueel gekeurd en behoeft niet aan de KNAF reglementen te voldoen.
 • De coureur heeft een vrije banden keus. Alle banden zijn toegestaan.

Extra reglement Lemsterland klasse

 

 • De motor in de Lemsterland klasse dient volledig origineel te zijn en mag op geen enkele wijze zijn opgevoerd.
 • De motor mag een maximale inhoud van 2000cc hebben.
 • Een programmeerbare computer is niet toegestaan.
 • Enkel originele (sport) vering is toegestaan ( geen pro-flex, reiger etc).
 • De motorcode moet zichtbaar zijn tijdens de keuring. Is deze niet duidelijk zichtbaar volgt er onmiddellijke diskwalificatie.
 • Enkel voorwiel aangedreven wedstrijdwagens worden toegestaan.
 • Aan de buitenzijde van de carrosserie mag niet worden verstevigd. Dit betekent geen verzwaarde bumpers, crossrekken en dergelijke. De spatborden mogen worden verwijderd. De portieren niet.
 • De carrosserie dient aan de buitenkant volledig origineel te zijn; zelfgemaakte spatborden en uitbouwen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
 • Crossbanden (z.g. tractor profiel), spijkerbanden en kettingen in welke vorm dan ook zijn verboden. Alleen originele en opgesneden banden zijn toegestaan.
 • Na het verrijden van de finale zullen de coureurs die als 1e, 2e, en 3e zijn gefinisht op het middenterrein een extra keuring moeten doorstaan om te verzekeren dat aan bovenstaand reglement is voldaan.
 • Je mag alleen deelnemen aan de Lemsterland klasse wanneer je in het voormalige Lemsterland woont.

 

Extra reglement Vrije standaard klasse

 • De coureur heeft een vrije banden keuze. Alle banden zijn toegestaan.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. Deze beslissingen zijn bindend en dienen zonder discussie te worden nageleefd. Eventuele uitbreidingen en wijzigingen in de regelement worden de organisatie mondeling of schriftelijk medegedeeld. 

Mocht er onverhoopt bij de keuring toch nog iets niet in orde worden bevonden door onze keurmeester(s) dan is het oordeel van de keurmeester(s) bindend. In geval van twijfel is de beslissing van de organisatie bindend.

 

 

 

De polderklasse behoudt zijn eigen reglement. Het reglement van de Autocross Bantega is in basis leidend, het wedstrijd reglement van de polderklasse is gelijk aan het reglement bij de Autocross Espel. Een download versie van dit reglement kunt u hiernaast vinden.

 

Wij wensen u een fijne cross!

Het bestuur

 

 

 

 

© Autocross club Bantega