Het reglement


Deelnamevoorwaarden

 • Iedereen van 18 jaar of ouder met een geldig B-rijbewijs mag meedoen aan de autocross.
 • Elke deelnemende coureur en monteur aan de Autocross in Bantega moet op de hoogte zijn van dit reglement.
 • Ingeschreven coureurs moeten zelf rijden.
 • Elke coureur mag slechts met één wedstrijdwagen deelnemen.

  Voorbereiding

 • De coureur, de wedstrijdwagen en de helper moeten uiterlijk 2 uur voor de start van de wedstrijd aanwezig zijn op het wedstrijdterrein.
 • De wedstrijdwagen moet uiterlijk 2 uur voor aanvang van de wedstrijd ter keuring worden aangeboden.
 • Indien men met een vrachtwagen wil komen, dient men dit vooraf kenbaar te maken bij de organisatie.
 • Vrachtwagens zullen op de wedstrijddag via een andere route worden geleid, zoals duidelijk aangegeven.
  Het gebruik van een milieumat is verplicht

  Gedrag en veiligheid

 • Zowel de coureur als de helper mogen niet onder invloed zijn van alcohol en/of andere verdovende middelen bij het betreden van de baan. (De organisatie behoudt het recht om bij twijfel hierop te controleren).
 • De maximumsnelheid in het rennerskwartier is 6 km/u.
 • Het dragen van een deugdelijke en goedgekeurde (cross)helm is verplicht.
 • Het wordt sterk aanbevolen om brandwerende kleding te dragen.
 • Wedstrijdwagens moeten voor aanvang en tijdens de wedstrijd gekeurd worden door een technische commissie, waarbij de coureur te allen tijde aanwezig moet zijn.
 • Het is verboden om zonder noemenswaardige reden te rijden in het rennerskwartier.
 • Elke coureur rijdt en elke monteur helpt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal en/of letsel aan coureurs of monteurs, voor, tijdens of na de cross.
 • Coureurs en monteurs zien af van het recht om actie te ondernemen tegen de organisatie, en van het indienen van enig bezwaar bij welke autoriteit dan ook met betrekking tot schade aan zichzelf of aan hun eigendommen, ongeacht de oorzaak.
 • Bij het aan- en afvoeren van de wedstrijdwagens is de coureur zelf verantwoordelijk voor zijn voertuig. Eventuele boetes of overtredingen die zijn gemaakt op weg naar het wedstrijdterrein zijn de verantwoordelijkheid van de coureur zelf.
 •  Het is ten alle tijden verboden glaswerk mee te nemen op het terrein, hierop zal worden gecontroleerd.  


 Auto Reglement

 • Bij abrupt remmen moeten minstens de twee aangedreven wielen volledig blokkeren.
 • De stuurinrichting van de wedstrijdwagens moet deugdelijk zijn en de brandstoftank moet goed afgesloten zijn.
 • Het is niet toegestaan om met een dieselmotor te rijden.
 • Wedstrijdwagens moeten voorzien zijn van een deugdelijk bevestigde 4-punts gordel.
 • Een deugdelijke kooiconstructie is verplicht.
 • Niets mag buiten de carrosserie uitsteken.
 • De motorkap en beplating mogen niet zomaar losraken, maar moeten in geval van nood snelle toegang tot de motor bieden.
 • Bumpers zijn toegestaan, maar wieldoppen, sierringen en sierstrippen moeten worden verwijderd.
 • De motor, met maximaal 4 cilinders, moet op zijn oorspronkelijke plaats zijn bevestigd en drukvulling is niet toegestaan.
 • Het is toegestaan om de motor van de wagen beter te bevestigen, en bescherming van de radiateur, brandstoftank en ontsteking is toegestaan, mits deze versteviging niet buiten de carrosserie uitsteekt en niet zichtbaar is aan de buitenkant.
 • De bestuurdersstoel moet stevig geconstrueerd zijn en op een deugdelijke manier bevestigd zijn.
 • De deuren moeten gesloten blijven, maar in geval van nood snel toegang tot de coureur bieden.
 • Iedere wedstrijdwagen moet een goed bereikbaar en zichtbaar sleepoog hebben, zowel aan de voor- als aan de achterkant.
 • Auto's die over de kop zijn gegaan moeten worden herkeurd
 • Koplampen, zijlampen, achterlichten en ander breekbaar glas of kunststof moeten verwijderd zijn.
 • Extra ballast meenemen is verboden.
 • Claxon, snelheidsmeter en andere meetinstrumenten zijn niet verplicht.
 • De wedstrijdwagen mag door maximaal 2 wielen worden aangedreven en mag niet met meer dan 4 wielen zijn uitgerust.
 • Het wedstrijdnummer moet duidelijk zichtbaar op een bord op het dak van de wedstrijdwagen bevestigd zijn, met cijfers die minimaal 20cm hoog en 8cm breed zijn, zodat ze vanuit de jurywagen duidelijk leesbaar zijn.                                                                                                                                                                     

        Wedstrijd reglement

 

 • Wanneer een coureur of helper zich niet houdt aan het reglement, aanwijzingen van de organisatie negeert, betrokken raakt bij handgemeen met organisatoren, mede-coureurs of publiek, zal deze persoon onmiddellijk worden gediskwalificeerd en van het terrein worden verwijderd. Hiermee vervalt het recht op startgeld, premies en prijzen.
 • Een coureur die is ingeschreven voor de Autocross Bantega, maar niet verschijnt of zijn wedstrijdwagen niet in de vereiste conditie heeft, verliest zijn recht op startgeld, prijzen of premies.
 • Coureurs die niet kunnen deelnemen aan een manche dienen hiervoor een geldige reden te hebben en dit tijdig door te geven aan de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om op eigen initiatief van positie te veranderen in de startopstelling bij uitval.
 • Indien een coureur zich afmeldt maar toch geplaatst is voor de finale, wordt deze uit de startlijst voor de finale gehaald en mag de eerstvolgende starten. Dit gebeurt alleen na afmelding bij de organisatie; coureurs mogen nooit op eigen initiatief doorschuiven. Niet afmelden bij een finaleplaats om punten te behouden heeft geen zin, omdat men alleen punten krijgt als men finisht.
 • Een coureur mag pas met zijn wagen op de baan verschijnen als hij wordt opgeroepen. Na de oproep moet de coureur zich direct naar de baan begeven. Om de wedstrijd soepel te laten verlopen, wordt er slechts kort op de coureur gewacht.
 • De startpositie van de coureur wordt door loting bepaald. Coureurs die zonder toegewezen startplaats aan de start verschijnen, worden achteraan geplaatst.
 • De coureur moet de voorgeschreven rijrichting volgen.
 • Als een coureur, om welke reden dan ook, buiten de afgezette wedstrijdbaan belandt, moet hij op dezelfde plaats waar hij de baan heeft verlaten, deze weer betreden. Doet hij dit niet, dan telt de ronde waarin hij de baan verliet als niet gereden.
 • Het is verboden om opzettelijk in de linker voordeur van een tegenstander te rijden.
 • Het is verboden tijdens de race elkaar te helpen om zo voordeel te behalen ten opzichte van andere rijders.
 • Het aanrijden van een stilstaande wedstrijdwagen op de baan, nadat alle coureurs deze minstens één keer zijn gepasseerd, leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.
 • Tijdens de race mogen zich geen helpers van de rijders op de wedstrijdbaan of het middenterrein bevinden.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Valse start

 

 • Bij de eerste valse start moet de coureur een autolengte terug.
 • Bij de tweede valse start krijgt de coureur geen punten voor de betreffende manche.
 • Bij de derde valse start volgt diskwalificatie.

          

       Vlaggen

 • Zodra de rode vlag wordt getoond, moeten alle coureurs onmiddellijk stoppen.
 • Bij een gele vlag wordt een gevaarlijke situatie aangegeven. Coureurs moeten afremmen en rustig doorrijden.
 • Wanneer de finishvlag valt, moeten alle coureurs zonder andere coureurs te hinderen direct naar de ingang van het rennerskwartier rijden. Als een coureur op het moment van het vallen van de finishvlag meer dan één ronde achter ligt, moet hij ook direct naar het rennerskwartier rijden. De resterende rondes worden dan niet uitgereden. Je eindigt die manche op de plek van je laatste doorkomst.

        Extra reglement voor Standaard en Dames klasse

 • Voor de motor in de wedstrijdwagens in de standaard- en damesklasse wordt vanaf heden het KNAF-reglement voor Divisie V toegepast. Achterwielaandrijving is toegestaan in de standaardklasse, maar vanaf 2019 niet meer in de damesklasse.
  • Uitzondering: Achterwielaandrijving is toegestaan in de standaardklasse, maar vanaf 2019 niet meer in de damesklasse.
  • Uitzondering: De kooi-constructie wordt visueel gekeurd en hoeft niet aan de KNAF-reglementen te voldoen.
 • De coureur mag vrij kiezen welke banden hij gebruikt. Alle banden zijn toegestaan.

       
Extra reglement Lemsterland/Regio klasse

 

 • De motor in de Lemsterland klasse moet volledig origineel zijn en mag op geen enkele manier zijn opgevoerd.
 • De motor mag een maximale inhoud van 2000cc hebben.
 • Een programmeerbare computer is niet toegestaan.
 • Enkel originele (sport)vering is toegestaan (geen pro-flex, reiger, etc.).
 • De motorcode moet tijdens de keuring zichtbaar zijn. Bij onduidelijkheid volgt onmiddellijke diskwalificatie.
 • Enkel voorwiel aangedreven wedstrijdwagens zijn toegestaan.
 • Aan de buitenzijde van de carrosserie mag geen versteviging plaatsvinden, zoals verzwaarde bumpers, crossrekken, en dergelijke. Spatborden mogen worden verwijderd, maar portieren niet.
 • De carrosserie moet aan de buitenkant volledig origineel zijn; zelfgemaakte spatborden en uitbouwen zijn niet toegestaan.
 • Crossbanden (tractorprofiel), spijkerbanden en kettingen in welke vorm dan ook zijn verboden. Alleen originele en opgesneden banden zijn toegestaan.
 • Na het verrijden van de finale moeten de coureurs die als 1e, 2e en 3e zijn gefinisht een extra keuring op het middenterrein ondergaan om te verifiëren of aan het bovenstaande reglement is voldaan.
 • Wijziging regelement 2024: je mag alleen deelnemen aan de Lemsterland/Regio klasse als je binnen een straal van 10 km rondom Bantega woont.

 

Extra reglement Vrije standaard klasse

 • De coureur heeft de vrijheid om banden naar keuze te gebruiken. Alle soorten banden zijn toegestaan.
 • Wijziging Reglement 2024: drukvulling is toegestaan.

 

  Reglement Polder- en opstapklasse

 • De Polderklasse hanteert zijn eigen specifieke reglement. Hoewel het reglement van de Autocross Bantega als basis dient, is het wedstrijdreglement van de Polderklasse gelijk aan dat van de Autocross Espel. 
 • Wijziging reglement 2024: de Opstapklasse wordt toegevoegd aan de Polderklasse en rijdt daarom gezamenlijk, elk onder hun eigen reglement. De Opstapklasse volgt het ASN Opstapklasse-reglement.

Prijzen en bekers

 • Na de finale worden aan de eerste drie plaatsen van elke klasse bekers en prijzengeld uitgereikt.
 • Extra prijzen kunnen worden uitgereikt door publiek, deelnemers of organisatie, in de vorm van extra premies.
 • De wisselbeker die de winnaar van bepaalde klassen ontvangt, blijft ten alle tijden eigendom van Autocross Bantega.
 • De bekers dienen het jaar volgend op de winst van de klasse te worden geretourneerd aan de organisatie van Autocross Bantega.
 • Na de wedstrijd mogen geen voertuigen of onderdelen daarvan worden achtergelaten op het wedstrijdterrein of langs de openbare weg. De coureur blijft ook na afloop van de wedstrijd verantwoordelijk voor zijn wagen. 

 

 

In situaties waarin dit reglement geen duidelijke richtlijnen biedt, behoudt de organisatie het recht om te beslissen. Deze besluiten zijn definitief en moeten zonder enige discussie worden gevolgd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen in het reglement worden door de organisatie mondeling of schriftelijk gecommuniceerd.

Indien tijdens de keuring toch nog zaken worden gevonden die niet aan de vereisten voldoen volgens onze keurmeester(s), is het oordeel van de keurmeester(s) definitief bindend. Bij twijfel geldt het besluit van de organisatie als bindend. 

Wij wensen u een fijne cross!

Het bestuur

 

 

 

 

© Autocross club Bantega