Het is niet toegestaan om glas mee te nemen op het wedstrijd terrein. Koelboxen en tassen zullen hierop worden gecontroleerd!

Algemeen reglement

 • Een ieder van 18 jaar of ouder met een geldig B-rijbewijs mag deelnemen aan de autocross.

 • Iedere coureur rijdt, en elke helper werkt voor eigen risico. De organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of letsel die de coureur of helper overkomen voor, tijdens of na de races.

 • Iedere coureur en helper die deelneemt aan de Autocross Bantega wordt geacht dit reglement te kennen.

 • De coureurs en helpers zien af van het recht tot actie tegen de organisatoren, en van ieder appél bij welke autoriteit dan ook wat betreft schade aan zichzelf of aan hun eigendommen overkomen door welke oorzaak dan ook.

 • Wanneer een coureur of helper zich niet houdt aan het reglement, aanwijzingen van de organisatoren negeert, in handgemeen raakt met de organisatoren, mede-coureurs of publiek, volgt ogenblikkelijke diskwalificatie waarbij het recht op startgeld, premies en prijzen komt te vervallen.

 • De coureur, wedstrijdwagen en helper dienen uiterlijk 2 uren voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op het wedstrijd terrein en dienen uiterlijk 2 uren voor aanvang van de wedstrijd de wedstrijdwagen voor de keuring te hebben aangeboden.

 • De coureur mag slechts met 1 wedstrijdwagen aan de wedstrijd deelnemen.

 • Het zonder reden rijden met een wedstrijdwagen in het rennerskwartier is verboden. De maximum snelheid in het rennerskwartier is 6 km/u.

 • Iedere coureur die staat ingeschreven voor de wedstrijd dient zelf te rijden.

 • Beide coureur en helper mogen niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen de baan betreden.

 • Een coureur ingeschreven voor de Autocross Bantega, die niet verschijnt of de wedstrijdwagen niet in de vereiste conditie heeft, verliest zijn recht op startgeld, prijzen of premies.

 • Coureurs die een manche niet mee kunnen rijden dienen hiervoor een geldige reden te hebben.

 • Door publiek, deelnemers of organisatie kunnen extra prijzen beschikbaar worden gesteld. De prijzen worden uitgeloofd in de vorm van extra premies.

 • Het gebruik van een milieumat is verplicht.

 • Na de wedstrijd mogen geen voertuigen of onderdelen daarvan worden achtergelaten op het wedstrijd terrein of langs de openbare weg. Ook na afloop van de wedstrijd blijft de coureur verantwoordelijk voor zijn wagen.

 • Bij aan- en afvoer van de wedstrijdwagens is de coureur zelf verantwoordelijk voor zijn wedstrijdwagen. Eventuele boetes of overtredingen die zijn gemaakt naar het wedstrijdterrein toe zijn de verantwoordelijkheid van de coureur zelf.

 • Vrachtwagen zullen op de wedstrijddag via een andere route worden geleid. Het vermelden van de komst met een vrachtwagen is verplicht!!

 • Na de finale worden aan iedere klasse bekers en prijzengeld uitgereikt voor de nummers 1 t/m 5. De wisselbeker die de winnaar van bepaalde klassen ontvangt blijft te allen tijde in het bezit van de Autocrossclub Bantega en dienen het jaar volgend op de winst van de klasse te worden geretourneerd aan de Autocrossclub Bantega.

 

Auto reglement

 • Iedere wagen wordt voor aanvang van en tijdens de wedstrijd door een technische commissie gekeurd. Hierbij dient de coureur te allen tijde aanwezig te zijn.

 • Het dragen van een deugdelijke, goedgekeurde (cross)helm is verplicht.

 • Het is verplicht gebruik te maken van een op deugdelijke wijze bevestigde 4-punts gordel.

 • Brand werende kleding wordt aangeraden.

 • De wedstrijdwagens moeten zijn voorzien van deugdelijke stuurinrichting en een goed afgesloten brandstoftank.

 • Minimaal de 2 banden waarmee de auto is aangedreven dienen bij abrupt remmen volledig te blokkeren.

 • Het is niet toegestaan om met een diesel motor te rijden.

 • De wedstrijdwagen mag lichter worden gemaakt doch, dit mag nimmer ten koste gaan van het verband en stijfheid van de wagen.

 • Een deugdelijk, goed vast gelaste kooiconstructie is verplicht.

 • Er mag zijdelings niets buiten de carrosserie uitsteken.

 • Bumpers worden toegestaan, wieldoppen, sierringen en sierstrippen moeten worden verwijderd.

 • Het is toegestaan de motor van de wagen beter te bevestigen, ook bescherming van de radiateur, brandstoftank en ontsteking is toegestaan mits deze versteviging niet buiten de originele carrosserie uitsteekt en deze versteviging niet vanaf de buitenkant zichtbaar is.

 • De motor, met maximaal 4 cilinders, behoort op zijn oorspronkelijke plaats te zijn bevestigd. Er mag geen drukvulling worden toegepast.

 • Het is verboden extra ballast mee te voeren.

 • De bestuurdersstoel moet voldoende sterk van constructie zijn en op een deugdelijke wijze zijn bevestigd.

 • Deuren en kappen moeten goed gesloten zijn en in geval van nood snelle toegang tot motor en coureur verschaffen.

 • Iedere wedstrijdwagen moet een goed bereikbaar en zichtbaar sleepoog hebben, zowel aan de voor- als achterkant.

 • Auto’s die op de kop, over de kop zijn geweest of op de zijkant hebben gelegen moeten worden aangeboden voor herkeuring.

 • Koplampen, zijlichten en achterlichten en alle andere breekbare glazen of kunststof delen moeten worden verwijderd.

 • Claxon, snelheidsmeter en andere meetinstrumenten zijn niet verplicht.

 • De wedstrijdwagen mag door niet meer dan 2 wielen worden aangedreven.

 • De wagen mag met niet meer dan 4 wielen zijn uitgerust

 • Het wedstrijdnummer dient duidelijk zichtbaar op een nummerbord op het dak aangebracht te zijn. De cijfers dienen minimaal 20 cm hoog en 8 cm breed te zijn.

 

Wedstrijd reglement

 • Een coureur mag niet eerder met zijn wagen op de baan verschijnen dan dat hij wordt opgeroepen. Wanneer de coureur wordt opgeroepen moet hij zich naar de baan begeven. In verband met het vlotte verloop van de wedstrijd wordt er slechts zeer kort op de coureur gewacht.

 • De startplaats van de coureur wordt bepaald door loting. Zij die zonder door loting toegewezen startplaats aan de start verschijnen worden achteraan geplaatst.

 • De coureur moet de voorgeschreven rijrichting volgen.

 • Wanneer een coureur met zijn wagen, door welke oorzaak dan ook, buiten de afgezette wedstrijdbaan belandt dient hij op de plaats waar hij de baan heeft verlaten deze ook weer in te gaan. Doet hij dit niet dan geldt de ronde waarin hij de baan verliet als niet gereden.

 • Het is verboden met opzet in de linker voordeur van een tegenstander te rijden.

 • Het is verboden tijdens de race elkaar te helpen om zo voordeel te putten ten opzichte van een andere rijder.

 • Het aanrijden van een stilstaande wedstrijdwagen op het parcours, nadat alle coureurs deze wagen minstens 1 keer zijn gepasseerd, betekent onmiddellijke diskwalificatie.

 • Tijdens de race mogen zich geen helpers van de rijders op de wedstrijdbaan of het midden terrein bevinden.

 • 1e valste start: autolengte terug

 • 2e valse start: betreffende manche geen punten

 • Zodra er met een rode vlag wordt afgevlagd dienen alle coureurs onmiddellijk te stoppen.

 • Met een gele vlag wordt een gevaarlijke situatie aangeduid. De coureurs dienen af te remmen en rustig door te rijden.

 • Wanneer de finishvlag valt dienen alle coureurs, zonder andere coureurs te hinderen, direct naar de ingang van het rennerskwartier te rijden. Als een coureur op het moment van het vallen van de finish vlag meer dan 1 ronde achter ligt dient deze coureur ook direct naar het rennerskwartier te rijden. De rondes zullen dan niet worden uitgereden. Je eindigt die manche op de plek van jouw laatste doorkomst.

 

Extra reglement Standaard en Dames klasse:

 • Voor de motor in de wedstrijdwagens in de standaard en dames klasse zal vanaf heden het KNAF reglement voor de Divisie V worden toegepast.

  • Uitzondering: Achterwiel aandrijving wordt toegestaan in de standaard klasse. Vanaf 2019 niet meer in de dames klasse.

  • Uitzondering: de kooi constructie wordt visueel gekeurd en behoeft niet aan de KNAF reglementen te voldoen.

 • De coureur heeft een vrije banden keus. Alle banden zijn toegestaan.

 

Extra reglement Lemsterland klasse:

 • De motor in de Lemsterland klasse dient volledig origineel te zijn en mag op geen enkele wijze zijn opgevoerd.

 • De motor mag een maximale inhoud van 2000 CC hebben.

 • Een programmeerbare computer is niet toegestaan.

 • Enkel originele (sport) vering is toegestaan (geen pro-flex, reiger etc.)

 • De motorcode moet zichtbaar zijn tijdens de keuring. Is deze niet duidelijk zichtbaar volgt er onmiddelijke diskwalificatie.

 • Enkel voorwiel aangedreven wedstrijdwagens worden toegestaan.

 • Aan de buitenzijde van de carrosserie mag niets worden verstevigd. Dit betekent geen verzwaarde bumpers, crossrekken en dergelijke. De spatborden mogen worden verwijderd, portieren niet.  

 • De carrosserie dient aan de buitenkant volledig origineel te zijn; zelfgemaakte spatborden en uitbouwen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.  

 • Crossbanden (z.g. tractor profiel), spijkerbanden en kettingen in welke vorm dan ook zijn verboden. Alleen originele en opgesneden banden zijn toegestaan.  

 • Na het verrijden van de finale zullen de coureurs die als 1e, 2e en 3e zijn gefinished op het midden terrein een extra keuring moeten doorstaan om te verzekeren dat aan bovenstaand reglement is voldaan.

 • Je mag alleen deelnemen aan de Lemsterland klasse wanneer je in het voormalige Lemsterland woont.

 

Extra reglement Vrije standaard klasse:

 • De coureur heeft een vrije banden keuze. Alle banden zijn toegestaan.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de organisatoren. Deze beslissingen zijn bindend en dienen, zonder discussie, te worden nageleefd. Eventuele uitbreidingen en wijzigingen in dit reglement worden door de organisatie mondeling of schriftelijk meegedeeld.

Mocht er onverhoopt bij de keuring toch nog iets niet in orde worden bevonden door onze keurmeester(s) dan is het oordeel van de keurmeester(s) binden wat betreft deelname aan de Autocross Bantega. In geval van twijfel is de beslissing van de organisatie bindend.

 

Wij wensen u een fijne cross!

Het bestuur 

De polderklasse behoudt zijn eigen reglement. Het reglement van de Autocross Bantega is in basis leidend, het wedstrijd reglement van de polderklasse is gelijk aan het reglement bij de Autocross Espel. Een download versie van dit reglement kunt u hiernaast vinden.

 

Wij wensen u een fijne cross!

Het bestuur

 

 

 

 

© Autocross club Bantega
Reglement Autocross Bantega 2019
Klik op deze link voor de download versie van het reglement van de Autocross Bantega.
Reglement 2019.pdf
Adobe Acrobat document 428.8 KB
Reglement Polderklasse 2017
Klik op deze link voor de download versie van het reglement van de Polderklasse.
Reglement Polderklasse 2017.pdf
Adobe Acrobat document 499.5 KB